Waterberging Volkerak Zoommeer


IMG_0575.JPGVolkerakZoommeer_8.jpg
Opdrachtgever: RWS / Ws Brabants Delta
Aannemer: Van Oord - KWS Infra
Omvang: ruim 26.000 m2
Duur: 2015-2016

Tot eind 2015 werkt aannemerscombinatie Van Oord - KWS infra aan de inrichting van het Volkerak-Zoommeer als waterberging. Ruim 26.000m2 Hillblocks worden geplaatst op de dijkvakken 7, 8 en 9 vlakbij Bergen op Zoom.

Waterberging


Volkerak-Zoommeer gaat bij extreem hoogwater tijdelijk water bergen. De waterberging is nodig voor de waterveiligheid in Noord-Brabant en Zuid-Holland. In tegenstelling tot andere Ruimte voor de Riviermaatregelen zijn voor Waterberging Volkerak-Zoommeer hoge rivierafvoeren alléén geen reden om in actie te komen: zolang de stormvloedkeringen open zijn stroomt het rivierwater - hoeveel ook - gewoon de zee uit. Ook gesloten stormvloedkeringen bij normale rivierafvoeren zijn geen reden om de waterberging in te zetten. De waterberging wordt alleen ingezet bij een combinatie van gesloten stormvloedkeringen en zeer hoge rivierafvoeren. De kans dat die twee samenvallen is klein: naar schatting eens in de 1400 jaar. Als de waterberging wordt ingezet, zal dat gebeuren volgens een zorgvuldig geregisseerd protocol. Eind 2015 zijn we gereed met de grootste waterberging van Nederland.

Ruimte voor de rivier


Waterberging Volkerak-Zoommeer is één van de 34 maatregelen uit het landelijke programma Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De uitvoering van het programma zorgt voor de waterveiligheid van 4 miljoen mensen in het rivierengebied. Het waterschap past in het kader hiervan de Brabantse dijken en sluizen aan langs het Volkerak-Zoommeer, versterkt en verhoogt dijken en kades langs de Mark, de Dintel en de Vliet en treft maatregelen om wateroverlast in West-Brabant te voorkomen. Deze maatregelen kunnen van invloed zijn op de ruimtelijke ordening en worden in overleg met de betrokken gemeente uitgevoerd.


Terug naar projectenNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+