Volkerak - Zoommeer


Volkerak Zoommeer.jpg
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterschap Brabants Delta
Aannemer: KWS - Van Oord
Duur: 2014 - 2015

Start dijkverbeteringstraject voorjaar 2015


Terug naar projectenNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+