Stavenisse II, Noordpolder


Hillblock_Haringman.jpgKaart_Stavenisse Noordpolder.jpg
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen
Aannemer: GMB
Omvang: 40.000m2
Duur: 1 april - 1 november 2014

Projectbureau Zeeweringen/RWS en Waterschap Scheldestromen voert samen met aannemer GMB de dijkversterking uit tussen 1 april en 1 november 2014. In maart treffen ze al voorbereidende maatregelen, bijvoorbeeld het inrichten van een depot. Midden in het dijktraject ligt het Schor van de Noordpolder. Hier broeden vogels en zoeken ze naar eten.

Werkzaamheden


De dijk wordt op de volgende manier versterkt:

- Eerst wordt de kreukelberm aangelegd. Op de overgang van de dijk naar het voorland wordt grote losse breukstenen gestort.

- Het onderste gedeelte van de dijk (onder de gemiddeld hoogwaterlijn) wordt versterkt met gekantelde Haringmanblokken. Deze betonblokken zijn niet sterk genoeg om een superstorm te trotseren. Door ze gekanteld terug te plaatsen ontstaat een dikkere steenbekleding.

- Boven de gemiddeld hoogwaterlijn zetten we nieuwe, duurzame betonzuilen de

Hillblocks

.

- Tenslotte legt de aannemer een nieuw onderhoudspad aan van open steenasfalt.

Tijdens de uitvoering van het project zullen er met regelmaat foto's op de site geplaatst worden over de voortgang van het project. Bekijk hier hoe ver de aannemer al is!Terug naar projectenNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+