Nieuwe data Open Dag Deltagoot


Golfoploop proef Deltagoot Hillblock_kl.jpg
Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de openbare testdagen van Hillblock in de Deltagoot. Graag nodigen wij u uit om een testreeks uit de golfsimulatie mee te maken op één van de volgende data:

Woensdag 21 mei Tijd: 14:00 - 17:00 uur
of
Donderdag 22 mei Tijd: 10 uur - 13 uur

Kunt u uw voorkeursdatum voor 15 mei kenbaar maken?

PROGRAMMA


- Korte presentatie Mark Klein Breteler (Deltares) over de stabiliteits- en golfoplooptests
- Korte presentatie Hans Hill over de techniek en toepassing van het Hillblock
- Start test Deltagoot

DELTAGOOT TEST


Hillblock participeert in het door Rijkswaterstaat groots opgezette ‘Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken’. Tijdens dit onderzoek worden diverse zetstenen van verschillende producenten gedurende een half jaar, na elkaar getest en met elkaar vergeleken op ieders specifieke eigenschappen, zodat deze in de toekomst optimaal benut kunnen worden. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen van zetstenen: de stabiliteit bij hoge golven en de golfoploopremming. Deltares onderzoekt deze kenmerken met behulp van proeven in de Deltagoot.

De Hillblocks worden in april allereerst getest op golfoploopremming op het boventalud, met behoud van een traditioneel ondertalud van andere zetsteen. Daaropvolgend worden de Hillblocks op het gehele talud geplaatst en getest op stabiliteit en golfoploopremming. Uit de testen van 2012 bleken de Hillblocks 30% stabieler en 30% meer golven te reduceren dan dichte betonzuilen.

De kennis uit het onderzoek wordt gebruikt bij het ontwerpen van dijken. Als blijkt dat de Hillblocks nog stabieler zijn en de golfoploop nog beter remmen dan nu wordt aangenomen uit het onderzoek van 2012, zijn er volgens RWS in de toekomst minder dijkverhogingen, verbredingen en versterkingen nodig. Uit de onderzoeksresultaten moet blijken hoe met behulp van Hillblocks de dijken effectiever, efficiënter en ecologischer verbeterd kunnen worden. Bekijk de RWS Factsheet en Nieuwsbrief


Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+