Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken


Slimmer dijken versterken titel RWS.jpgFactsht Vrgljknd ondrzk ztstnn vr djkn_stbltt.jpgGolfoploopremming Deltagoot_.jpg
Vanaf februari 2014 laten Rijkswaterstaat, de waterschappen en enkele marktpartijen, waaronder Hillblock, onderzoeken hoe zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Zetstenen zijn zware betonnen zuilen of blokken die dicht tegen elkaar aan op de dijk worden geplaatst.

Slimmer dijken versterken


Het ‘Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken’ brengt de specifieke stabiliteit en golfoploopremming in beeld van zetstenen, die gebruikt worden bij dijkversterkingen. Er zijn verschillende soorten op de markt, waarvan uit eerder onderzoek is gebleken dat ze veilig zijn. Doordat de zetstenen verschillen in vorm, hebben ze ook specifieke kwaliteiten. Ze zijn bijvoorbeeld extra stabiel of remmen golven goed. Er is echter nog te weinig kennis over deze unieke eigenschappen om ze optimaal te benutten. Daarom wordt dit nu onderzocht met behulp van proeven in de Deltagoot van Deltares. In deze testruimte worden golven opgewekt om de zetstenen op schaal te testen. De kennis die uit het onderzoek komt, levert naar verwachting voordelen op voor het milieu, de omgeving en de kosten. Waarschijnlijk zijn de resultaten begin 2015 bekend.

Bekijk voor meer informatie de factsheet over het onderzoek.

Onderzoeksdeel 1: stabiliteit


Van verschillende typen zetstenen wordt de stabiliteit onderzocht. Stabiliteit is het vermogen van zetstenen
om golven te weerstaan. Ze mogen niet uit hun verband raken of beschadigen als er golven op de dijk slaan.
Door nieuwe inzichten wordt verwacht dat de zetstenen stabieler zijn dan tot nu toe wordt aangenomen in
landelijke rekenmodellen. Proeven in de Deltagoot moeten dit per type zetsteen uitwijzen. Zo kan voortaan de
stabiliteit van elk soort zetsteen optimaal benut worden. Van onderstaande producenten is bekend dat ze willen deelnemen:
- Basalton® type van Holcim Coastal B.V.
- Hillblock™ van Hillblock B.V.
- RONA®ton van Altena Infra-materialen B.V.
- Verkalit® van LBN Betonproducten B.V. / Berding Beton

Onderzoeksdeel 2: golfoploopremming


Regelmatig worden dijken verhoogd om te voldoen aan de veiligheidseisen. Dijken worden daardoor ook
breder. Dit heeft veel gevolgen voor de bebouwing en infrastructuur direct achter de dijk. Dijkverhogingen zijn
minder vaak nodig als zetstenen de oploop van golven beter remmen. Om de golfoploopremmende werking
van het Hillblock™ en de dambordplaatsing van zetstenen exact te weten, voert Deltares onderzoek uit.

Betrokken partijen


Het ‘Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken’ is een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma, project Afsluitdijk, projectbureau Zeeweringen, Deltares en verschillende producenten van zetstenen.Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+