Sinterklaasstorm 2013


P1020462.JPGHillblock vs Basalton golfoploop_H.Hill.JPG
De dijktracés met Hillblocks hebben de storm van 5 en 6 december met glans doorstaan. Bij de Sinterklaasstorm waaide de wind op het hoogtepunt met snelheden boven de 117 km/h. Dat is geen zeer zware storm, maar een orkaan! De hiermee gepaarde opstuwing van water wordt vergeleken met de storm van 1953. Precies op de plek waar in 1953 het water Zeeland instroomde ligt nu een dijkvak met Hillblocks. Bekijk hier het item op RTL Z Zó kan het ook!

Bescherming


Het hoge water en de hevige golfslag hebben de blocks op de aangelegde tracés op geen enkele manier beschadigd of uit zijn verband gebracht. De bewoners achter de Hillblock-dijken bij Alblasserdam en Stavenisse hebben dit jaar de voeten droog weten te houden. Mede door of dankzij de eigenschappen van verhoogde stabiliteit en golfremming zijn in deze gebieden geen problemen geweest

Nieuwland Polder


Waterschap Rivierenland kwam vrijdagochtend 6 december met een persbericht over de situatie rondom de storm: "De nieuwe kade rond polder Nieuwland keerde het water naar verwachting. De afgelopen jaren leidden deze waterstanden voor polder Nieuwland wel tot evacuatiedreiging. Door de dijkverbetering die onlangs is uitgevoerd is daar nu een einde aan gekomen. " www.waterschaprivierenland.nl
Via twitter lieten zij het volgende weten aan haar volgers met verwijzing naar onze Youtube-video:
Nieuwe #innovatieve kade polder #Nieuwland zorgt voor droge voeten tijdens #storm #hoogwater bekijk ook het filmpje: http://youtu.be/Uvkxn0tz0ls

Stavenisse


Ook in Stavenisse zijn er geen problemen geweest met de dijkbekleding door de Sinterklaasstorm. Hans Hill is ten tijde van de storm naar het dijktracé afgereisd en fotografeerde, liggend tegen de wind, de werking van de Hillblocks. Golven in het Hillblock-tracé liepen significant minder ver de dijk op dan de omliggende tracés.
Bekijk hier de foto's


Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+