Wij gaan voor groen!


Detail zuilen kl_R. Offermans.jpg
Het Hillblock is een van de groenste steenzettingen voor de Nederlandse waterbouw. De duurzaamheid van het basisblock is onder meer te danken aan de besparing van 30% vervuilend cement bij de productie van de betonzuil. Ook bij de productie wordt continue nagedacht over een zo duurzaam mogelijk proces en eindproduct.
Onze producent Martens beton zet wind- en warmtewisselaar energie in voor een zo duurzaam mogelijke productie van het Hillblock. Door middel van CO2-arm cement is het eindproduct voor dijk- en oeverconstructies bijna CO2-neutraal. Voor meer informatie over de MKI of LCA waarden van het Hillblock kunt u contact opnemen met Martens beton.
www.martensgroep.eu

Ecologie


Hillblock BV hecht veel waarde aan de ecologie rondom de betonzuil. De holle ruimtes tussen de zuilen zorgen voor een constant humide klimaat waar, indien gewenst, beplanting in kan groeien. Door de structuur of samenstelling van het beton kan de wiergroei bovenop de zuil gestimuleerd worden. In overleg met diverse ecologen worden verschillende typen Hillblocks ontwikkeld.
Lees verder over duurzaamheid
Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+