Oppositiepartijen stellen vragen over goedkopere variant dijkversterking met Hillblocks


logo Wieringernieuws.jpg
HOLLANDS KROON - Hoogheemraadschap Noord-Hollands Kroon ontvangt vragen over de dijkversterking in Den Oever. De oppositiepartijen denken dat het vele miljoenen goedkoper gebouwd kan worden als het Heemraadschap de 'Hillblocks' gebruikt.

Namens de gemeenteraadsfracties SHK, PvL, PW, LADA.

Onderwerp: Versterking dijken tegen lagere kosten middels Hillblocks

Geachte directie, Hoogheemraadschap Noord-Hollands Kroon,

Hierbij stellen wij u ter beantwoording enkele vragen, bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Inleiding:
Met verbazing hebben wij via de Pers kennisgenomen van de snelle afkeurende reactie van het Hoogheemraadschap Noord-Hollands Noorderkwartier op de informatie nieuwe innovatieve ontwikkeling middels “HILLBLOCKS” in dijkversterkingen.

Als argument geeft HHNK o.a. aan dat dit nog geen door het rijk geaccepteerde versterkingsmethode is.

Dit argument lijkt in tegenspraak tot andere informatie namelijk, dat in Zeeland al een dijk bekleed is met deze stenen en dat deze na een jaar er nog steeds uitstekend functioneren.

Als geïnteresseerde raadsleden (9) voelen wij ons zeer betrokken bij de ontwikkelingen van de haven van Den Oever.

Bij de start van deze presentatie afgelopen dinsdagavond 02-07-2013 in hotel De Haan te Den Oever stonden wij vrij sceptisch tegenover dit alternatief, maar gaandeweg de presentatie raakten wij ervan overtuigd dat een onderzoek naar de haalbaarheid door een onafhankelijk bureau gerechtvaardigd is.

Wij steunen de reactie van een bestuurslid HHNK: “Dit is een nieuwe ontwikkeling waar we ons absoluut in moeten verdiepen”.

Een zeer belangrijk aandachtpunt is: Een dergelijk onderzoek naar de mogelijkheden van de Havendijk Den Oever zal ongeveer € 8.000, - kosten.

Op een budget van € 35 miljoen is het dus meer dan de moeite waard om naar dit innovatieve alternatief een grondig onderzoek in te stellen.

Tijdens de presentatie werd hierbij aangegeven dat de aanleg van deze dijk met deze stenen vele miljoenen euro’s goedkoper is, hetgeen niet onbelangrijk in deze tijd
van bezuinigingen.

Vragen:

1 Is u bekend met de ontwikkeling en de resultaten van onderzoek van de Hillbocks ?

2 Hebt u ervaring met het inzetten van deze steen bij onderhoud of dijkversterking?

3 Is het u bekend dat in Zeeland al gebruik wordt gemaakt van Hillbocks bij dijkversterking?

4 Zo ja, wat is dan de reden dat u geen gebruik wilt maken van voortschrijdend inzicht in de nieuwe techniek van dijkversterking?

5 Wat is de reden dat u zo snel negatief gereageerd heeft op dit artikel?

6 Kunt u aangeven waarom u zoveel kosten wilt maken, terwijl hier een alternatief onder de aandacht wordt gebracht van het op een andere manier uitvoeren van de dijk, waarbij wordt aangegeven dat de kosten slechts een derde van de nu bekende kosten zouden hoeven te bedragen?

7 Bent u bereid onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dit alternatief door een onafhankelijk bureau?

8 Zo neen, welke argumenten heeft u om dit alternatief niet te onderzoeken?

Namens de genoemde partijen,

Hoogachtend

Piet Bruijstens Fractie Vz. Senioren Hollands Kroon
Pim de Herder Partij vrije Liberalen

www.wieringernieuws.nl


Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+