Dijkverhoging Den Oever niet noodzakelijk?


Wieringernieuws_13_6_uitsnede.jpgOntwerp Den oever Knevel architecten.jpg
De bewoners van Den Oever zijn niet tevreden met het huidige dijkontwerp van Knevel Architecten. Dit plan bestaat uit een ophoging van max. anderhalve meter, met aan de havenzijde een talud in trapvorm die de inkomende golven moet remmen.
Het zeer modern ogende masterplan past volgens de bewoners niet goed bij het karakter van het dorp. Heel lang wordt er al gepraat over de dijkverhoging die Den Oever moet beschermen tegen een te hoge waterstand. Veel plannen zijn er al geweest, maar ze waren of te duur of de bewoners zagen het niet zitten. Nu is er dan een plan wat in de ogen van de meeste mensen acceptabel is. De kosten zijn nog te overzien en met de veranderingen die moeten worden aangebracht kan men leven.

Naar aanleiding van de golfremmende eigenschappen van het Hillblock laait de discussie over het dijkontwerp weer op. Pim de Herder van de Partij de Vrije Liberalen kwam Hillblock op het spoor via de media en ziet hierdoor nieuwe mogelijkheden voor het Masterplan Den Oever.

Op de informatie avond georganiseerd op 2 juli aanstaande zal Hans Hill inzicht geven in de mogelijkheden van Hillblock voor de dijken bij Den Oever.
Een ding zal dan duidelijk worden; het ontwerp kan goedkoper en beter.

Informatie avond Den Oever
2 juli 2013
19:30 uur
Hotel den Haan
Oeverdijk, Den Oever

www.wieringernieuws.nl
Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+