Hillblock krijgt KOMO®-keurmerk


KIWA-KOMO_.jpgKOMO certificaat.jpgmartens-beton.jpg
Producent Martens beton heeft van KIWA het officiële KOMO®-productcertificaat ontvangen voor de productie en het gehele fabricageproces van Hillblock.

Het productcertificaat is afgegeven op basis van BRL 9080 "Zetsteen van beton" d.d. 2007-01-15,
inclusief wijzigingsblad 2013-03-12, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart hiermee dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door de Martens vervaardigde
zetsteen van beton bij aflevering voldoen aan de in dit productcertificaat vastgelegde milieuhygiënische en
technische specificaties, mits zetsteen van beton voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als
aangegeven in dit productcertificaat.

Download hier het productcertificaat

www.martensgroep.nl


Terug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+