RWS: 'Hillblock een voorbeeld voor goed geteste innovatie'


Opbouw Deltagoot.jpg
Rijkswaterstaat (RWS) streeft met haar cluster Markt & Allianties naar vroegtijdige en blijvende samenwerking met marktpartijen. RWS gaat daarbij verbindingen aan, waarbij het gezamenlijke belang voorop staat. In het innovatieprogramma willen zij innoverende partijen marktpartijen effectief en vroegtijdig te betrekken bij relevante maatschappelijke vraagstukken. En bovendien de innovaties te verbinden aan mogelijke toepassingen in de praktijk. RWS ziet Hillblock als zo’n relevante innovatie voor de markt.

Experimenteren met samenwerking


‘In het afgelopen jaar zijn we met meerdere vernieuwingen bezig geweest’, vertelt Arnoud de Bruijne, manager van het innovatiecluster Markt en allianties. ‘We zijn nieuwe vormen van samenwerking aangegaan – en hebben bestaande relaties op het gebied van innovatie versterkt – met organisaties als CROW en Deltares. We werken met nieuwe contractvormen en een goede testinfrastructuur. In het Innovatie Test Centrum worden de mogelijkheden van innovaties voor zowel droge als natte projecten onderzocht. Welke innovaties hebben groeipotentieel? Hoe kunnen ze beter benut worden? En hoe kan Rijkswaterstaat deze innovaties proactief inzetten?’

In 2011 had het innovatiecluster Markt en allianties drie thema’s.
1. Experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen. De Bruijne: ‘Dit is de kern van ons cluster.’
2. Belemmeringen oplossen in de gouden driehoek van overheid, markt en kennisinstellingen. ‘Dit is een belangrijke randvoorwaarde; het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet.’
3. Beter toepassen van bestaande samenwerkingsvormen. ‘Dit is op zich geen innovatie, maar wel erg belangrijk voor het proces.’

Innovatie Test Centrum


Voor hulp bij het testen van de marktkansen van innovaties binnen de grond-, weg- en waterbouwsector kunnen ondernemers terecht bij het Innovatie Test Centrum van Rijkswaterstaat. In samenwerking met het Innovatie Test Centrum worden de kwaliteit en de prijs-prestatieverhouding van het al gemaakte prototype in kaart gebracht en wordt het product beter afgestemd op de eisen en wensen van de klant. Rijkswaterstaat en de ondernemer voeren zo’n onderzoek samen uit. Ook delen zij de kosten.
Een voorbeeld van een goed geteste innovatie is de betonnen dijksteen Hillblock. Die moet in 2012 landen in de praktijk.

Hillblock wordt ook in de Cobouw vermeld als een van de kansrijke innovaties van RWS.
www.cobouw.nl

www.rijkswaterstaat.nlTerug naar homepageNL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+