Definitief stabiliteitsrapport Hillblock 2.0 en Grassblock


260416de DELTARES 035.jpg
Hillblock B.V. heeft Deltares gevraagd om vier typen zetstenen te beproeven in de Deltagoot(Delft). Dit betreft de volgende typen zetstenen:

- Hillblock 2.0 van het type Basis (golfklapzone)
- Hillblock 2.0 van het type Slim (golfklapzone)
- Grassblock (golfoploopzone, kruin en binnentalud).

Het rapport, dat u hier kunt downloaden, beschrijft de uitgevoerde testen met betrekking tot de golfklapzone en
golfoploopzone en de bijbehorende analyse.

Resultaten stabiliteit


Met behulp van Steentoets is door Deltares de stabiliteitsfactor (fstab)
afgeleid voor Hillblocks 2.0 met een hoogte van 0,36 m op ware grootte:

- Hillblock 2.0 type Basis - hoogte 0,36 cm: fstab = 1,35
- Hillblock 2.0 type Slim - hoogte 0,36 cm: fstab = 1,35
- Grassblock hoogte 0,20 cm: fstab = 1,0

Stabiliteitsfactoren zetsteen


De volgende voorlopige stabiliteitsfactoren zijn bepaald op basis van Deltagootproeven in het "Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken".

Basalton 30 STS (Holcim Coastal BV) fstabt = 0,98
Basalton 30 STS+ (Holcim Coastal BV) fstab = 1,18
C-Star (LBN Betonproducten BV / Berding Beton GmbH) fstab = 1,17
Hillblock 2.0 type basis (Hillblock BV) fstab = 1,35
Hillblock 2.0 type slim (Hillblock BV) fstab= 1,35
Hillblock type Basisblock (Hillblock BV) fstab = 1,19
Hillblock type Slimblock (Hillblock BV) fstab = 1,19
RONA®ton (Altena Infra-materialen BV) fstab = 1,19
RONA®Taille (Altena Infra-materialen BV) fstab = 0,89
Testblokken (Hillblock BV) fstab = 0,85

In het aankomende rapport "Vergelijkend onderzoek voor zetstenen op dijken" zal er aanvullende informatie worden gegeven over de leklengte.Back to homepageNL EN


CALCULATIONTOOL WAVE REDUCTION Read more
Model Testing Report DMC 1:10 Read more
Document Deltares regarding the calculation of the roughness factor of Hillblocks. Read more
VIDEOS Hillblock Read more


General information
Disclaimer
Privacy statement
Sitemap
Links  
Colofon   


Follow us

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+