Rekentool golfremming online


golfremming calculator.png
Het Hillblock heeft door haar open ruimten een zeer grote ruwheid. De invloedsfactor voor ruwheid van de Hillblocks is tijdens grootschalige golfoploopproeven in de Deltagoot van Deltares bepaald.

U kunt met de calculator op de website eenvoudig de golfremming berekenen door invoer van zuil-, golfhoogte en overslagdebiet.
Back to homepageNL EN


CALCULATIONTOOL WAVE REDUCTION Read more
Model Testing Report DMC 1:10 Read more
Document Deltares regarding the calculation of the roughness factor of Hillblocks. Read more
VIDEOS Hillblock Read more


General information
Disclaimer
Privacy statement
Sitemap
Links  
Colofon   


Follow us

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+