Navus Ventures en DGI Ventures zien kansen in Deltatechnologie


Ondertekening_17_1_2018 lichter_2.jpgBufferblock.jpgHillblock_Stavenisse.JPG
EEN DIJK VAN EEN SAMENWERKING

Het jaar 2018 begon goed voor Hill Innovations BV. Begin januari werd het bedrijf dat zich specialiseert in innovatieve Deltatechnologie, financieel en strategisch versterkt door de investeringsbedrijven Navus Ventures en DGI Ventures. Door de uitgifte van aandelen kan de holding investeren in groei, internationalisering en verdere ontwikkeling van 'flood risk' producten. Oplossingen waar wereldwijd een enorme behoefte aan is, zowel rond kust- en riviergebieden als in dichtbebouwde steden.

Hillblock


Het bekendste product van Hill Innovations is het Hillblock. De boldervormige dijksteen remt golven op dijken tot wel 30%. Hierdoor hoeven dijken nauwelijks verhoogd en verbreed te worden. De vormgeving zorgt bij de betonzuil voor een bovengemiddelde stabiliteit en een besparing van 40% beton. Toepassing van het Hillblock versterkt dijken op een snelle, veilige, zeer duurzame en ecologische wijze. Inmiddels zijn door Hillblock en producent Martens Beton reeds negen verschillende dijkversterkingsprojecten uitgevoerd met in totaal een oppervlakte van 160.000m2.

Bufferblock: droge voeten na een hoosbui


De nieuwste innovatie van Hill Innovations is het Bufferblock. Het betonnen Bufferblock is een oplossing voor waterberging in stedelijk gebied. De werking van het Bufferblock is vergelijkbaar met een infiltratiekrat, maar kan door de hoge sterkte van dit betonnen blok vlak onder het maaiveld aangebracht worden en hoge verkeersbelastingen dragen. Regenwater komt via een waterdoorlatende wegverharding of via straatkolken in de holle ruimtes van de Bufferblocks, waarna het water verder infiltreert in de bodem of wordt afgevoerd. De combinatie van capaciteit, sterkte en relatief lage kosten is indrukwekkend en kan een integrale oplossing bieden voor een groot stedelijk gebied. Op 22 februari start de aanleg van het pilotproject in de Waterstraat op The Green Village, het nieuwe testterrein van de TU Delft.

Navus Ventures en DGI Ventures


In 2016 zocht Hill Innovations kapitaal voor een grootschalige test voor het Hillblock in de Deltagoot bij Deltares. In de investeerders vond de holding meer dan alleen financiële partners. Ook op het vlak van strategie, netwerk en business development zullen Navus Ventures en DGI Ventures hun kennis en expertise inzetten om de innovatieve Deltatechnologie internationaal op de kaart te zetten.

Voor meer informatie over de oplossingen van Hill Innovations neem contact op met:
Dorian Hill, directeur, d.hill@hillblock.com, 003110-2052770
Navus Ventures: Eduard Meijer, directeur, emeijer@navusventures.com, 00316-47358074
DGI Ventures: Peer de Rooij, manager Strategy & Business Development, pderooij@dgi-europe.comBack to homepageNL EN


CALCULATIONTOOL WAVE REDUCTION Read more
Model Testing Report DMC 1:10 Read more
Document Deltares regarding the calculation of the roughness factor of Hillblocks. Read more
VIDEOS Hillblock Read more


General information
Disclaimer
Privacy statement
Sitemap
Links  
Colofon   


Follow us

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+