Stabiliteit


Het Hillblock is veel stabieler dan de bestaande dijkstenen. Zelfs langdurige extreme testomstandigheden in de Deltagoot bij Deltares kregen de Hillblocks niet beschadigd of uit hun verband. Ook niet toen er vooraf kunstmatig schade werd aangebracht. De blokken werken als collectief. De gecreeërde holle ruimtes en waterkanalen nemen de druk onder de stenen weg. Door de tapse voet van het blok gaat split zich steeds vaster zetten.

Onderzoeksresultaten Deltaresrapport


paragraaf 5.1 Stabiliteit

Uit de figuur hiernaast valt af te leiden dat de aangetoonde stabiliteit van de Hillblocks hoger ligt dan het schadecriterium zoals berekend met de STEENTOETS. Dit geldt voor zowel een korte duurbelasting als een lange duurbelasting, Tijdens de langeduurproeven bleek de stabiliteit zelfs ruim 30% hoger te liggen dan berekend met de STEENTOETS (uitgedrukt in de waarde van de belastingparameter Hs/(ΔD)).

Tijdens de testproeven in de Deltagoot is de dijk met Hillblocks niet bezweken.
Aangezien er aan de steenzetting geen schade is opgetreden kan worden gesteld dat de werkelijke stabiliteit hoger is dan de waarde die hier is aangetoond. Om de werkelijke stabiliteit aan te tonen dienen er proeven uitgevoerd te worden met een hogere golfbelasting of proeven waarbij de proefopstelling op een kleinere schaal wordt gebouwd.

Er wordt geconcludeerd dat een steenzetting met Hillblocks een stabiliteit heeft die voldoet aan de stabiliteitseisen van een zuilenbekleding zoals is berekend met de STEENTOETS.

     Vergelijking STEENTOETS en proefresultaten Hillblock (langeduurproeven) NL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+