Hillblock golfremming calculator


 cm
  m

Resultaat


Toepassingsgebied
Voor deze calculatie geldt het volgende criterium: `\gamma_(b)\xi_(m-1,0) <= `1,8.
`\gamma_(b)` = invloedsfactor voor een berm.
`\xi_(m-1,0)` = brekerparameter gebaseerd op de spectrale periodemaat `\TT_(m-1,0)`.
Indien niet wordt voldaan aan dit criterium, dan kan de invloedsfactor voor ruwheid worden gecorrigeerd conform de procedure welke is beschreven in TAW (2002a) en in Paragraaf 3.6 van voorliggend rapport.
Dit criterium is niet alleen van toepassing op Hillblocks maar op alle typen bekledingen.

Nadere informatie over de rekenmethodiek van de ruwheidsfactor kunt vinden in de memo "Ruwheidsfactor van Hillblocks voor het berekenen van golfoploop en-overslag" van Deltares (juni 2017).NL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+