Hillblock golfremming calculator


 cm
  m
  l/s/m

* Opmerking: overslagdebiet gerekend bij een glad talud (ruwheidsfactor = 1,0).
Dit getal invullen indien er sprake is van golfoverslag.

Resultaat


Toepassingsgebied
Voor deze calculatie geldt het volgende criterium: `\gamma_(b)\xi_(m-1,0) <= `1,8.
`\gamma_(b)` = invloedsfactor voor een berm.
`\xi_(m-1,0)` = brekerparameter gebaseerd op de spectrale periodemaat `\TT_(m-1,0)`.
Indien niet wordt voldaan aan dit criterium, dan kan de invloedsfactor voor ruwheid worden gecorrigeerd conform de procedure welke is beschreven in TAW (2002a) en in Paragraaf 3.6 van het rapport ÔÇťAnalyse golfoploopreductie Hillblock steenzetting" van Deltares (november 2015). Dit criterium is niet alleen van toepassing op Hillblocks maar op alle typen bekledingen.


NL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+