Golfoploopreductie

Elke dijkbekleding zorgt voor een reductie van de golfoploop op het talud. Maar door de stijgende zeespiegel en de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden komt hoog water met hoge golven steeds vaker voor. Bij een hoge golfoploop, zoals bij traditionele dijkbekleding, is het achterland vaak onvoldoende beschermd tegen het stuwende water.
Het Hillblock heeft ten opzichte van de traditionele dijkbekleding een veel lagere golfoploop. Standaard zitten de waarden rond de 0,7.

Werking


Verandering zit naast de specificaties in het ontwerp, vooral in de dijk. De holle ruimten nemen het water op als een spons. Druk van de neerkomende golf wordt verminderd in kracht in de holle ruimten tussen de blokken en onder de koppen. De openingen tussen de koppen werken als reduceerventiel. Hoe groter de openingen, hoe groter de druk in de kanalen des te meer de golfoploop gereduceerd wordt.
Het gangenstelsel levert een vergroot stroomoppervlak op van ruim drie maal de bovenlaag. Het vergrote stroomoppervlak werkt reducerend op de golfoploop door vergrote wrijving. Extra golfreductie ontstaat door de druk die het water door de kanalen heen perst en tevens turbulentie veroorzaakt.
De vormgeving van het gangenstelsel zorgt ervoor dat de terugloop van de golven wordt vertraagd, waardoor energie uit de teruglopende golf genomen wordt. Het verminderen van de op- en neergaande energieën heeft als resultaat dat de golven op het punt van samenkomst regelmatiger, rustiger en kleiner zijn dan bij de bestaande dijkbekleding.


reductiefactoren voor ruwheid voor een glad talud op basis van TAW (2002) en gemeten waarden voor Hillblock taludbescherming
Golfoploop Stavenisse


NL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+