Eigenschappen


Het Hillblock is een dijksteen die golfenergie absorbeert. Hierdoor wordt de druk onder de blokken en de golfoploop sterk gereduceerd. Een verbetering van behoud en beheer van de dijken heeft dit tot gevolg.

De krachten van het water worden bij bestaande rivier- of zeedijken opgevangen door een laag van conventionele dijkbekleding. De golf breekt op dit harde schild dat zowel de dijk zelf als het achterland beschermt. Bij conventionele bekleding wordt de energie van de golf maar gedeeltelijk opgenomen en de golf loopt daardoor hoog tegen de dijk op, met kans op overslag. Bij zware golfslag is naast overslag ook de kans op de bezwijking van de dijkbekleding erg groot. De combinatie van de kracht van de neerkomende golf en de zuigende werking van de teruglopende golf zorgt ervoor dat de stenen uit de dijk worden gedrukt. Om dit tegen te gaan worden er telkens zwaardere dijkstenen gebruikt.

Door het Hillblock toe te passen hoeft dit niet meer. De vormgeving en zetting van de steen zorgen ervoor dat het Hillblock ten opzichte van zijn concurrenten lichter is door minder beton gebruik en daarbij tevens veel stabieler is. Ondanks de High Tech vormgeving van het blok oogt de betonzuil op de dijk wel traditioneel waardoor toepassing van het Hillblock niet als landschapsverstorend zal worden waargenomen. Ook het hele logistieke systeem van fabricage en plaatsing blijft intact.

Het opschalen van de dijksteen naar grote systemen voor golven hoger dan zes meter is door het ontwerp ook zeer goed mogelijk.

 Image1


NL EN


REKENTOOL GOLFREDUCTIE Lees verder
Lees hier het DELTARESRAPPORT Lees verder
Memo Deltares m.b.t. tot het berekenen van de ruwheidsfactor van Hillblocks. Lees verder
Hillblock realiseert een golfoploop reductie van 30% Lees verder


Volg ons

Facebook  Twitter  LinkedIn  Google+